Prismecertifikatet_-Logo-Sticker_-Blue_2024_RGB

Hvorfor?

At skabe diversitet, ligestilling og inklusion – fra barnsben

I et samfund, der bygger på ideen om ligeværd og sigter mod ligestilling uanset køn, hudfarve, klasse og andre identitetskategorier, må vi starte med at skabe social bæredygtig udvikling allerede i barndommen. Ingen er født fordomsfulde.

Selvom der er kommet større fokus på sexistiske og racistiske strukturer efter sociale bevægelser som #MeToo og BlackLivesMatter, er forskningsbaseret viden om køn, diversitet og normer endnu ikke alment udbredt viden i samfundet, heller ikke i den pædagogiske kultur og praksis. Børn mødes ofte stereotypt og forskelligt på baggrund af køn, seksualitet, hudfarve, religion og socioøkonomisk baggrund. Det kræver ny viden og kompetencer at nuancere stereotyper og benytte den nye viden i pædagogisk praksis.

Gennem certifikatkurset får personalet blik for normer, lærer at forholde sig normkritik analyserende og skabe en fælles praksis, med særligt blik for normer forbundet med køn og krop. Den tillærte normkritik gør, at personalet bevidst kan modarbejde og nuancere stereotyper og give plads til større diversitet, lige muligheder og mangfoldige fællesskaber.

Hvad får du ud af kurset?

Kontakt

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere

Vent venligst...
HVORFOR • PRISMECERTIFIKATET