prismelogo_2023

Hvorfor?

Sæt fokus på diversitet og lige muligheder

I et samfund, der bygger på ligeværd og sigter mod ligestilling uanset køn, etnicitet og andre vilkår, må vi socialisere børn hertil for at sikre social bæredygtig udvikling.

Forskningsbaseret viden om køn og normer er endnu ikke udbredt viden i samfundet i al almindelighed, heller ikke i den pædagogiske kultur og praksis. Børn mødes ofte stereotypt og forskelligt på baggrund af køn. Det kræver ny viden og kompetencer at nuancere stereotyper og benytte den nye viden i pædagogisk praksis.

Gennem certifikatkurset får personalet blik for normer, lærer at forholde sig normkritik analyserende og tilpasse praksis, særligt i forhold til normer forbundet med køn og krop. Den tillærte normkritik gør, at personalet bevidst kan modarbejde og nuancere stereotyper og give plads til større diversitet, lige muligheder og mere socialt bæredygtige fællesskaber.

HVORFOR • PRISMECERTIFIKATET
Generer glemt kodeord
Skriv din emailadresse hvor dit nye kodeord skal sendes til