Prismecertifikatet_-Logo-Sticker_-Blue_2024_RGB

Certifikatkursus

Lærings-/videns-/kompetencemål

Læringsmål
Forløb #1
LEGETØJ
 • Den normbevidste og normkritiske praktiker kan med tiden synliggøre, kritisere, nuancere og forandre normer, modarbejde stereotyper og skabe bevidsthed og forandring
 • Den normkritiske praktiker kan med tiden skabe socialt bæredygtige børnefællesskaber, hvor sociale og kulturelle kategorier ikke er en barriere for barnets muligheder for identitetsdannelse i daginstitutionen
 • Den normkritiske praktiker kan med tiden skabe ikke-stereotype børneuniverser, hvor alle børn har legitim adgang til alt legetøj og alle farver, ting, aktiviteter, former osv.
 • Du anerkender, at vi alle er medskabere af børns identitet, og at vi derfor også har mulighed for at udvide det rum, børn skaber deres identitet i og dermed også deres handlerum
 • Du kan forstå normkritisk pædagogisk praksis
 • Du kan få øje på og eksemplificere normer og andre stereotyper for køn, hudfarve, seksualitet og klasse og forklare behovet for normkritik
 • Du begynder at udvide dit sprog, og benytter nye inkluderende ord i pædagogisk praksis med normer for køn, hudfarve, seksualitet og klasse for øje
Forløb #2
FYSISKE RAMMER
 • Den normkritiske praktiker kan fremme alsidige deltagelses- og tilblivelsesmuligheder ved at modarbejde stereotyper og tilbyde barnet mere mangfoldige repræsentationer
 • Den mangfoldighedsfremmende og inkluderende praktiker kan indrette normbrydende og traditionelt ukønnet og sikre legitim adgang til alle rum for alle børn
 • Den normreflekterede praktiker kan udvide rammerne for barnets muligheder i livet ved at nedbryde smalle forestillinger om køn, seksualitet, hudfarve og klasse og udnytte hele det menneskelige potentiale
 • Du kan analysere praksis, og stille spørgsmålstegn ved begrænsende normer
 • Du kan bruge normbevidstheden i din planlægning og tilrettelæggelse af inkluderende aktiviteter
 • Du kan løse opgaver med normer for øje og forholde dig kritisk til stereotyper
 • Du kan anvende teori i praksis og udføre normkritiske aktiviteter
Forløb #3
HVERDAGSFÆRDIGHEDER
 • Den normkritiske praktiker kan forholde sig til hvert enkelt barns forskellige identitetsvilkår og livsbetingelser, og sikre at sociale og kulturelle kategorier ikke er en hindring for barnets identitetsdannelse, deltagelse eller læring.
 • Den normkritiske praktiker kan argumentere for anvendelsen af normkritisk pædagogik og eksperimentere med nye anvendelsesformer
 • Den normkritiske praktiker kan anvende inkluderende sprogbrug og bevidst nuancere og destabilisere normative og fordomsfulde udtalelser om forskellige køn, grupper, folkeslag, religioner, kulturer osv.
 • Den mangfoldighedsfremmende og normkritiske praktiker kan sikre at alle børn føler sig inkluderet og ses som en ressource for fællesskabet
 • Den normkritiske praktiker kan aktivt sætte spørgsmålstegn ved normativ regulering, herunder kønsregulering, og sikre at institutionskulturen på hverdagsplan inkluderer alle børn
 • Du kan vurdere og bedømme dominerende normer for køn, seksualitet, hudfarve og klasse, og er bevidst om dit eget bias
 • Du kan skabe mangfoldige børneuniverser, hvor alle børn får flere muligheder
 • Du kan konstruere, opfinde og udforme sproglige virkeligheder, der hverken kønner, diskriminerer eller på anden vis medskaber andethed og stereotypiseringer
 • Du kan formulere dig inkluderende og mangfoldighedsfremmende
 • Du kan udvikle en mere alsidig hverdag i institutionen, og kontinuerligt forholde dig til normer og stereotyper i tale, handling og fysiske rammer
 • Du kan se og anerkende, når du begår fejl i din normkritiske praksis, og du insisterer på at prøve igen

Hvad får du ud af kurset?

Kontakt

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere

Vent venligst...
Certifikatkursus • PRISMECERTIFIKATET