prismelogo_2023

Baggrund

Prismesymbolik

Når en lysstråle rammer en optisk prisme, brydes lyset og spredes som en vifte af mangefarvede lysstråler.

Prismen symboliserer det normkritiske værktøj, der skal anvendes til at bryde normer og se forskelligheder.

 

 

 

Historien bag
Ideen til certifikatet har været under udvikling siden 2011. Prismecertifikatet er ejet og drevet under ledelse af uddannelses- og kønssociolog, Cecilie Nørgaard, som også har taget del i nedenstående forløb.

Ideen blev først afprøvet i nordisk regi, hvor den blev en del af en rekommandation fra Nordisk Råd til Nordisk Ministerråd (Rekommandationen ’Et kvalitetsmærke om ligebehandling og ligestilling i børnehaver og skoler’ fra 2014).

Rekommandationen indeholdte også et forslag om en kortlægning af indsatser i dagtilbud og skoler i Norden, og en fælles nordisk forskergruppe udfærdigede en nordisk rapport. Certifikatideen blev én af rapportens seks konkluderende promising practices (Rapporten ’Promising Nordic Practices in Gender Equality Promotion in Basic Education and Kindergartens’ fra 2016).

Ideen har været udviklet og afprøvet i kommunalt regi, hvor Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning i samarbejde med Mangfold har afprøvet ideen i en institution. Institutionen Vandværket har fungeret som pilotinstitution med kompetenceudviklingsprojektet ’Alle børn, alle muligheder – udvikling af en kønsnuanceret professionalisme’ (Information om projektet fra 2017 HER).

Sidst er Prismecertifikatets kursusindhold blevet afprøvet, evalueret og kvalificeret af både praktikere og teoretikere; herunder af Børnehaven Jordkloden og Professor Dorthe Staunæs og Professor Christian Gerlach.

 

Vidensafsæt
Prismecertifikatet tager afsæt i internationale, nordiske og nationale forskning, rapporter og anbefalinger, FN’s verdensmål, EU politik og dansk lovgivning. Se nedenstående eksempler.

I dagtilbud kan børn møde ubevidste kønsstereotype forestillinger, som kan påvirke deres betingelser for at udfolde og udvikle sig.

FN’s 17 Verdensmål, også kaldet SDG (Sustainable Development Goals), forpligter medlemslande på at indfri målene inden 2030. Mål nr. 5 angår ligestilling. (se de 17 verdensmål her).

Gender inequality persists worldwide, depriving women and girls of their basic rights and opportunities. Achieving gender equality and the empowerment of women and girls will require more vigorous efforts, including legal frameworks, to counter deeply rooted gender-based discrimination that often results from patriarchal attitudes and related social norms.

EU resolution om at eliminere kønsstereotyper i EU’s medlemslande. (se resolutionen her).

Gender stereotypes are often combined with other stereotypes, such as stereotypes discriminating on the basis of age, migration status, sexual orientation, disability, etc..

Prismecertifikatet: Et normkritisk værktøj til dagtilbud
Generer glemt kodeord
Skriv din emailadresse hvor dit nye kodeord skal sendes til