Prismecertifikatet_-Logo-Sticker_-Blue_2024_RGB

Prismecertifikatet for virksomheder

Formål med Prismecertifikatet for virksomheder:

 • At sikre optimal trivsel, præstation og moderne udvikling i virksomheden
 • At virksomheden tager ansvar for at følge med i en tid under stærk forandring og tage aktivt del i et globalt ligestillingsløft for alle
 • At alle medarbejdere bevidst kan modarbejde diskrimination, nuancere normer og promovere diversitet, lige muligheder og mere socialt bæredygtige fællesskaber. For den enkelte, for virksomheden og for samfundet
 • At virksomheden kan vise omverdenen, at de går med forrest og være et godt eksempel til efterligning

 

Et certifikatgivende kursus om:

 • Viden om biases knyttet til køn, seksualitet, etnicitet og andre identitetskategorier
 • Hvordan man strukturer en fortløbende normkritisk praksis og udvikling af ligestilling for alle medarbejdere
 • Hvordan man fremmer en inkluderende, mangfoldig og normbevidst kultur, der skaber trivsel og høj præstation i virksomheden
 • Hvordan man skaber den struktur- og kulturforandring, der hindrer sexisme, racisme og anden diskrimination i virksomheden
 • Hvordan man sikrer, at virksomhedens socialt bæredygtige idealer og målsætninger følges op af hensigtsmæssige kulturforandringer

 

Forløbet for Prismecertifikatet for virksomheder indeholder:

 • Survey om medarbejdernes trivsel og oplevelser af virksomheden
 • Workshop i alle afdelinger
 • Anbefalinger til en strategi for virksomhedens arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion
 • Handleplan for implementering af strategien

Kontakt

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere

Vent venligst...
PRISMECERTIFIKATET