prismelogo_2023

Hvad?

Certifikatkursus i køn og normkritik

Prismecertifikatet opnås ved at gennemføre et certifikatkursus, der har til formål at professionalisere praksis omkring køn og diversitet ved at implementere normkritiske perspektiver i den pædagogiske praksis. Certifikatkurset består af:

  • En halvdags workshop
  • Tre moduler med online aktionslæringsforløb (kræver log-in)
  • Udarbejdelse af dagtilbuddets fremtidige normkritiske ligestillingspolitik

Se Oversigt kursusindhold

De tre moduler kan gennemføres på 6 uger, såfremt der afsættes 2 uger til hvert forløb (1 uge til læsning af online materiale, og 1 uge til at gennemføre aktioner, observationer og fælles refleksioner). De tre moduler har følgende fokusområder:

FORLØB 1:
LEGETØJ
FORLØB 2:
FYSISKE RAMMER
FORLØB 3:
HVERDAGSHANDLINGER

Prismecertifikatet er et kvalitetsmærke, der kan vise omverdenen, at dagtilbuddet har gennemført et certifikatkursus, der kvalificerer personalets viden og kompetencer om køn og diversitet. Certifikatet viser, at dagtilbuddet har en professionaliseret viden og kan forholde sig kritisk til almindeligt udbredte hverdagsforståelser om køn og diversitet.

HVAD • PRISMECERTIFIKATET
Generer glemt kodeord
Skriv din emailadresse hvor dit nye kodeord skal sendes til