Prismecertifikatet_-Logo-Sticker_-Blue_2024_RGB

Hvad?

Efteruddannelseskursus i køn, diversitet og normkritisk pædagogik

Prismecertifikatet er et kvalitetsmærke, der kan vise omverdenen, at dagtilbuddet har gennemført et certifikatgivende kursus, der kvalificerer personalets viden og kompetencer om køn, diversitet og normkritisk pædagogik –  og som gør, at de kan forholde sig kritisk til almindeligt udbredte hverdagsforståelser om køn og diversitet.

Prismecertifikatet opnås ved at gennemføre det certifikatgivende kursus. Personalet lærer at arbejde strategisk med at fremme diversitet, ligestilling og inklusion fra barnsben ved at implementere normkritiske perspektiver i den pædagogiske praksis. Certifikatkurset består af:

  • En halvdags workshop
  • Tre moduler med online aktionslæringsforløb (kræver log-in)
  • Udarbejdelse af dagtilbuddets fremtidige normkritiske ligestillingspolitik

Se Oversigt kursusindhold

De tre moduler kan gennemføres på 6 uger, såfremt der afsættes 2 uger til hvert forløb (1 uge til læsning af online materiale, og 1 uge til at gennemføre aktioner, observationer og fælles refleksioner). Dog vælger mange daginstitutioner at bruge længere tid på kurset, fordi de ønsker at forankre de normkritiske perspektiver i hele deres pædagogiske praksis. De tre moduler har følgende fokusområder:

FORLØB 1:

LEGETØJ

FORLØB 2:

FYSISKE RAMMER

FORLØB 3:

HVERDAGSHANDLINGER

Hvad får du ud af kurset?

Kontakt

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere

Vent venligst...
HVAD • PRISMECERTIFIKATET